Menu

Primárne zameranie obchodnej činnosti spoločnosti Astera s.r.o., je predaj gastro potravín. Obchodnú činnosť realizujeme prostredníctvom siete obchodných zástupcov s pôsobnosťou v celej SR.

Na trhu pôsobíme už viac ako 15 rokov a po celú dobu našho pôsobenia zachovávame filozofiu:,,Prinášať kvalitné výrobky a kvalitné služby našim zákazníkom“.

Práve dôraz na kvalitu tovarov a služieb, ale najmä budovanie dlhodobých vzťahov s odberateľmi nám umožňujú dlhodobé úspešné pôsobenie.

Sortimentná ponuka je tvorená:

 • Čaje – gastro balenia i retailové balenia
 • Nápojové koncentráty
 • Instatné nápoje
 • Cukrovinky a cereálie
 • Konzervované ovocie
 • Cestoviny
 • Ovocné pyré
 • Dochucovadlá a koreniny
 • Serilizovaná zelenina
 • Džemy
 • Strukoviny a ryža